Privatlivspolitik

PERSONDATAPOLITIK

Når du fortager et køb igennem Komma Kaffe (Juridisk navn, Komma Kaffe ApS) webshoppen accepterer du, at Komma Kaffe ApS indsamler og behandler oplysninger om dig. Hos Komma Kaffe ApS indsamler og behandler vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit køb og for at levere vores ydelser til dig, som for eksempel ved køb af vores kaffe, samt markedsføring via nyhedsbrev og markedsføring via f.eks. nyhedsbrev, sociale medier og andre marketingkanaler.

OPBEVARINGSPERIODE
Komma Kaffe ApS opbevarer oplysningerne om dig i op til 3 år efter dit sidste køb. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

DINE RETTIGHEDER

Når Komma Kaffe ApS registrerer oplysninger om dig, har du ret til at,

 • få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
 • gøre indsigelse mod at indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger finder sted
 • få oplysninger, der er vildledende eller urigtige, rettet eller slettet

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over Komma Kaffes behandling af dine oplysninger.
 
KONTAKT
Spørgsmål og henvendelser vedrørende Komma Kaffes behandling af dine oplysninger skal ske til Komma Kaffe ApS, Columbusvej 1, 2860 Søborg.
 
COOKIES
Når du bruger kommakaffe.dk / kommakaffe.com anvender Komma Kaffe cookies til indsamling af oplysninger. En cookie er en lille datafil, som placeres på din computer, smartphone eller tablet med henblik på at registrere din adfærd. Yderligere information om Komma Kaffes brug af cookies kan du finde på Komma Kaffe på denne side.

Nyhedsbrev & Marketing
Ja tak, jeg vil gerne modtage målrettet elektronisk post og annoncering via kanalerne (e-mail, sms, push beskeder, meddelelser og annoncering via sociale medier og meddelelser med tips og tricks, nyheder, opskrifter, events, inspiration, kaffeudstyr og –tilbehør, samt konkurrencer fra Komma Kaffe ApS, og deres samarbejdspartnerne. Samarbejdspartnere kan løbende udskiftes, se dem her:

 • Trustpilot.com - invitation til anmeldelse af Komma Kaffe og vores produkter.
 • Klaviyo - fremsendelse af nyhedsbreve og email-markedsføring. 
 • DAO - fremsendelse af track&trace information på din pakke.
 • BURD - fremsendelse af track&trace information på din pakke.

UNDERRETNING OM INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Komma Kaffe ApS  indsamler og behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb. Vi er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.
Efter databeskyttelsesforordningens regler skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv. 

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  Komma Kaffe ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du kan kontakte os på: hej@kommakaffe.dk
 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
  Formålet med behandlingen er at håndtere dit køb via Komma Kaffe ApS, så du får den bedst mulige købsoplevelse og vejledning. Behandlingerne dækker således over køb, oprettelse af bruger, markedsføring, håndtering af betaling, henvendelse samt varslinger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, om behandling af CPR-nummer ved samtykke.

 

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at Komma Kaffe ApS har behov for at sende oplysninger til advokater eller myndigheder i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger, foretage visse behandlinger i markedsføringsøjemed.

 1. Kategorier af personoplysninger 
  Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at foretage en ordre hos os samt elle et abonnements medlemskab. Så for langt de fleste brugere/kunder vil det være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger såsom kontaktoplysninger, abonnementsoplysninger, betalingsoplysninger, kontonummer, og købsoplysninger. Derudover behandler vi – med dit samtykke – oplysninger om dit personoplysninger med henblik på entydig identifikation. Såfremt vores brugere/kunder begår strafbare handlinger, kan vi behandle disse oplysninger med henblik på politianmeldelse samt ved overvejelse af anlæggelse og gennemførelse af retssager.
 2. Modtagere eller kategorier af modtagere
  For at understøtte dit abonnement/køb kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som banker og betalingsmyndighed og -instans. I nogle tilfælde vil vi også videregive eller overlade dem til sociale medier, reklamebureau, advokat, inkassofirma, eksterne konsulenter eller databehandler.
 3. Opbevaring af dine personoplysninger 
  Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder: 
 • Kundedata - 3 år
 • Finansielle transaktioner - Sidste transaktion + 5 år
 • Opsigelse af abonnement + 2 år eller ved tilbagetrækning af samtykke
 • Markedsføring - Tilbagetrækning af samtykke
 1. Retten til at trække samtykke tilbage
  I de situationer, hvor vores behandlingsgrundlag er samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1 eller via kontaktformularen på vores hjemmeside. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 
 2. Dine rettigheder 
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 
 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 • Ret til berigtigelse (rettelse) - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 • Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 • Ret til begrænsning af behandling - Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 • Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 1. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

2 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus.

Hjemmesidens brug af cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

Hvor længe opbevares cookies?
Det er varierende, hvor længe cookies opbevares på dit udstyr. Tiden regnes fra den seneste gang, du var inden på hjemmesiden. Efter udløb vil cookies automatisk blive slettet. Du kan se en fuldendt liste nedenfor.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer, tablet eller telefon ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.
Det er muligt at fravælge nogle annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk her

Sletning af cookies
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete.

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Har du spørgsmål?
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Selve cookiedeklarationen bliver opdateret hver måned af Cookie Information og hvis du har nogen spørgsmål til den, så kan du skrive til info@cookieinformation.com.

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 30.05.2021

Nødvendige (1)
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.

Navn

Udbyder

Formål

Udløb

CookieInformationConsent

kommakaffe.dk

Understøtter websitets
tekniske funktioner.

et år

 

Funktionelle (1)
Vi indsamler oplysninger om dine foretrukne indstillinger og valg på hjemmesiden. Det gør vi for at kunne vise dig den version af hjemmesiden, der passer til dine præferencer. Oplysningerne bliver brugt til at afgøre, hvilken region og sprog du foretrækker, til at vise videoer og andre visuelle elementer på hjemmesiden fx jobsøgning.

Navn

Udbyder

Formål

Udløb

_accutics

kommakaffe.dk

Bruges i forbindelse med versionering og tilstandskontrol for at optimere ydelsen.

Session

 

Statistiske (10)
Vi indsamler oplysninger om, hvordan du interagerer med hjemmesiden, herunder hvor ofte du besøger siden, og hvilke sider du kigger på. Det gør vi for at kunne optimere design, brugervenlighed og styrke effektiviteten af hjemmesiden. Derudover bruger vi oplysningerne til at give dig personaliseret indhold og udarbejde markedsanalyser.

Navn

Udbyder

Formål

Udløb

_ga_xxx

kommakaffe.dk

 

2 år

_hjid

kommakaffe.dk

Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål.

et år

_dc_gtm_UA-xxx-xxx

kommakaffe.dk

Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet gennem indlejrede elementer med det formål at analysere og rapportere.

et minut

SNS

kommakaffe.dk

Samler information om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at spore og analysere brugeradfærd og for at imødekomme de enkelte brugers behov.

Session

_gat_UA-xxx-xxx

kommakaffe.dk

Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål.

et minut

_ga

kommakaffe.dk

Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål.

2 år

_gid

kommakaffe.dk

Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål.

en dag

vuid

.vimeo.com

Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet gennem en indlejret video player til analyse og rapporteringsformål.

2 år

_hjIncludedInPageviewSample

kommakaffe.dk

Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet gennem indlejrede elementer med det formål at analysere og rapportere.

2 minutter

_hjAbsoluteSessionInProgress

kommakaffe.dk

Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet gennem indlejrede elementer med det formål at analysere og rapportere.

30 minutter

 

Marketing (12)
Vi indsamler oplysninger om dine interesser, herunder hvilke sider og annoncer du klikker på, hvilke produkter eller ydelser du viser interesse for, eller køber, på denne og andre hjemmesider. Det gør vi for at kunne vise dig annoncer, der er relevante for dig og dine interesser. For at kunne vise dig målrettede annoncer på denne og andre hjemmesider, samarbejder vi med andre virksomheder, som vi deler oplysninger med. Det kan du læse mere om herunder.

Navn

Udbyder

Formål

Udløb

_sn_n

kommakaffe.dk

Samler information om brugerne, som bruges til markedsanalyser og rapporteringsformål.

et år

_fbp

kommakaffe.dk

Identificerer browsere med det formål at levere reklamer og website statistik.

3 måneder

_sn_a

kommakaffe.dk

Samler information om brugerne, som bruges til markedsanalyser og rapporteringsformål.

et år

_gcl_au

kommakaffe.dk

Understøtter integrationen af ​​en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering.

3 måneder

_sn_m

kommakaffe.dk

Samler information om brugerne, som bruges til markedsanalyser og rapporteringsformål.

et år

www.facebook.com

Støtter online markedsføring ved at indsamle oplysninger om brugerne til at promovere produkter gennem partnere og andre platforme.

Session

_hjFirstSeen

kommakaffe.dk

Indsamler oplysninger om websitet og indholdet til rapportering og sikkerhedsformål.

30 minutter

CONSENT

youtube.com

Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet via indlejrede videospillere med det formål at levere målrettet annoncering.

17 år

YSC

youtube.com

Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet via indlejrede videospillere med det formål at levere målrettet annoncering.

Session

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet via indlejrede videospillere med det formål at levere målrettet annoncering.

6 måneder

IDE

doubleclick.net

Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder.

et år

agtrck

hej@kommakaffe.dk

Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder.

2 måneder

Navn

Udbyder

Formål

Udløb

cookie_cat_marketing

kommakaffe.dk

Afventer

et år

cookie_cat_statistic

kommakaffe.dk

Afventer

et år

cs_test_cookie

kommakaffe.dk

 

Session

Uklassificerede (3)
Uklassificerede cookies er vi i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.